• Rada Naukowa

  Rada naukowa Konsorcjum Rozwoju medycyny Ubezpieczeniowej incare zrzesza wybitnych ekspertów w różnych dziedzinach medycznych , menedżerskich, finansowych oraz ubezpieczeniowych.
  Szczególny nacisk jest kładziony na wsparcie merytoryczne zrównoważonej i dostosowanej do kierunków rozwoju rynku działalności Konsorcjum.

  Szczegóły...

 • Wartość rynku OC osobowego w Polsce

  Szkody osobowe w Polsce, realizowane z OC sukcesywnie rosną podążając za średnimi europejskimi.

  Nie bez znaczenia jest tu rola kancelarii odszkodowawczych, które zwiększają skuteczność realizowanych wypłat.

  Szczegóły...

 • Członkowie Konsorcjum

  Konsorcjum InCare to zrzeszenie ekspertów z dziedziny medycyny ubezpieczeniowej oraz starannie dobranych elitarnych ośrodków rehabilitacji powypadkowej i pourazowej w Polsce.

  Członkostwo w Konsorcjum jest dobrowolne i nieodpłatne, jednocześnie członkiem Konsorcjum może być jedynie podmiot gwarantujący najwyższy standard opieki medycznej.

  Szczegóły...

Negocjacje

Negocjacje

Negocjowanie warunków współpracy z Ubezpieczycielami, a w ich wyniku wypracowywanie wzorów Umów dla członków Konsorcjum.

Standaryzacja

Standaryzacja

Standaryzacja usług i kategoryzacja obiektów świadczących usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze.
Opracowaniei wdrożenie

Opracowanie
i wdrożenie

Opracowanie i wdrożenie u Członków Konsorcjum InCare wzorcowego, optymalnego katalogu usług oraz świadczeń.
Ujednolicenie

Ujednolicenie

Ujednolicenie procesów obsługi Pacjentów od momentu powstania zdarzenia do pełnej rekonwalescencji Pacjenta.

Rada Naukowa

Poniżej mamy przyjemność przedstawić wybitnych członków naszej Rady Naukowej

Doc. dr Krzysztof Gieremek

Dr Marek Kiljański
Prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
 • Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Ogólnopolskie wsparcie i opieka prawna Kancelarii Lorica Iuris poprawi zarówno dostępność tychże usług dla pacjentów, jak też zmniejszy koszty jakie ponoszą Pacjenci w formie prowizji za uzyskanie odszkodowań z OC sprawcy. Profesjonalna opieka prawna Konsorcjum ułatwi również firmom ubezpieczeniowym i ośrodkom medycznym porozumienie w zakresie optymalizacji procesów i kosztów rozliczeń wypłat odszkodowań.

  radca prawny, współwłaściciel ogólnopolskiej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Lorica Iuris sp. k.
  Paweł Rak

 • Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Ten projekt jest unikalnym połączeniem siły liderów z rynku rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz czołowych polskich ubezpieczycieli, dla uzyskania efektu synergii w postaci optymalizacji procesu zapobiegania trwałym następstwom wypadków.
  To również krok milowy w uzyskaniu wzrostu satysfakcji osób poszkodowanych z trybu rehabilitacji oraz znaczące obniżanie kosztów społecznych. Konsorcjum to unikalna szansa na standaryzację usług i kategoryzację jakości świadczeń dostarczanych przez najlepsze polskie centra rehabilitacyjne.

  expert ds. Marketingu Medycznego
  Dominik Cieślukowski

 • Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Konsorcjum jest pierwszą tego typu w Polsce inicjatywą wsparcia rozwoju medycyny ubezpieczeniowej, która ma na celu przede wszystkim dobro pacjenta w harmonijnej równowadze z rozwojem ośrodków świadczących opiekę nad pacjentami. Dotychczasowe działania rynkowe na rynku odpowiedzialności OC sprawcy po wypadkach nakierowane były raczej na pozyskanie przychodów z tychże odszkodowań przez handlowe firmy pośredniczące, bez jakiegokolwiek rozwoju profesjonalnych ośrodków medycznych jak też wiedzy merytorycznej na temat światowych standardów leczenia i rehabilitacji w medycynie ubezpieczeniowej. Mam nadzieję, że Konsorcjum pomoże polskim ośrodkom medycznym w pozyskaniu środków finansowych jak również w dalszym doskonaleniu jakości usług medycznych dla dobra ich pacjentów.

  menedżer ochrony zdrowia, lekarz medycyny
  Janusz Wietecha

 • Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Dlaczego warto dołączyć do Konsorcjum

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku jest  długo oczekiwanym przełomem i jednocześnie wielką szansą dla Pacjentów oraz podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób poszkodowanych w wypadkach.  Możliwość podjęcia leczenia i rehabilitacji natychmiast po wypadku, korzystając nie tylko z oferty NFZ, ale też  prywatnych wysoko specjalistycznych placówek medycznych pozwoli na znacząca poprawę wyników leczenia.  Daje również szereg korzyści dla ubezpieczycieli, w tym ograniczenie wysokości znaczących i wieloletnich wypłat rentowych na korzyść natychmiastowej, i paradoksalnie „per saldo” tańszej od wypłaty rentowej, profesjonalnej pomocy medycznej dla pacjenta.  Szybszy i trwały powrót Pacjenta do zdrowia w nowoczesnych, komercyjnych klinikach pozwoli również na inicjowanie rozbudowy nowoczesnej infrastruktury zabiegowej i rehabilitacyjnej. Konsorcjum INCARE wprowadza pierwszy na rynku medycyny ubezpieczeniowej model usprawnienia komunikacji i budowy przejrzystych relacji  pomierzy jego głównymi graczami  tj. ubezpieczycielami oraz placówkami medycznymi.  Przystępujemy do tego projektu mamy nadzieję na stworzenie unikatowej w skali europejskiej grupy profesjonalnej opieki i medycyny ubezpieczeniowej.

  prezes zarządu Ogólnopolskiego Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
  Mirosław Pasieka